2 مهر 1398 ساعت 14:40:00

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس محمدمهدی علاالدین رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی گفت: پیرو برگزاری اولین جلسه شورای مشورتی کنترل کیفی در تاریخ 1398/06/13 با هدف تعیین نقشه راه در حوزه کنترل کیفی، دومین جلسه شورا با حضور اعضا در تاریخ 1398/07/02 برگزار گردید.

وی افزود: بازنگری در ضوابط و قوانین ناظر بر این حوزه با هدف تقویت توان نظارتی، سامان دهی بازار به‌ منظور افزایش شفافیت عملکرد شرکت ها و به حداقل رساندن تخلفات احتمالی، برنامه‌ریزی نظارت بیشتر دانشگاه‌های علوم پزشکی بصورت دوره‌ای و همچنین بروز رسانی موارد فنی و فرهنگ سازی در این حوزه از جمله اهداف اصلی تعیین شده در نقشه راه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی می‌باشد.

مهندس علاالدین ضمن تاکید مجدد بر رعایت منشور اخلاقی توسط شرکت‌ های کنترل کیفی بعنوان مرام نامه فعالیت در این حوزه عنوان نمود: با توجه به اجرایی شدن ساز و کار ماده 99 آیین نامه تجهیزات پزشکی و تشکیل هیات بدوی جهت رسیدگی به تخلفات این حوزه و با عنایت به اینکه شرکت‌ های کنترل کیفی متعهد به رعایت منشور اخلاقی هستند، خواستار توجه جدی شرکتها به این موضوع گردید.

برچسب ها :