جلسه شورای مشورتی کنترل کیفی با حضور مهندس علاالدین
دریافت لوح تقدیر نمایشگاه ایران هلث 98
لوح تقدیر 98