برگزاری دومین جلسه دوره‌ای شورای مشورتی کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی اعلام کرد: برگزاری دومین جلسه دوره‌ای شورای مشورتی کنترل کیفی تجهیزات پزشکی/تعیین نقشه راه/ تقویت توان نظارتی، سامان دهی بازار به‌ منظور افزایش شفافیت عملکرد شرکت ها و به حداقل رساندن تخلفات احتمالی/ بروز رسانی موارد فنی و فرهنگ سازی در این حوزه دومین جلسه شورای مشورتی کنترل کیفی تجهیزات پزشکی در دوم مهر ماه 1398 برگزار گردید.

2 مهر 1398 ادامه مطلب
گزارش اولین جلسه با حضور اعضای شورای منتخب مشورتی در حوزه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی اعلام کرد: گزارش اولین جلسه با حضور اعضای شورای منتخب مشورتی در حوزه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی در دوره 1398-1399 با هدف هم‌ اندیشی و بهبود شرایط کنترل کیفی تجهیزات پزشکی اولین جلسه شورای منتخب مشورتی در حوزه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی در تاریخ 1398/6/13برگزار گردید.

13 شهریور 1398 ادامه مطلب